Teken de petitie voor verplaatsing van de windmolenparken naar IJmuiden-Ver

petitieVia een online petitie hopen betrokkenen in de kustgemeenten die het zwaarst getroffen zullen worden door plaatsing van windmolenparken die zichtbaar zijn vanaf de kust de overheid te overtuigen om de windmolens op de locatie IJmuiden-Ver te bouwen. Dat kost iets meer, maar de economische schade die wordt toegebracht door plaatsing dicht bij de kust, is vele malen groter dan die extra kosten.

Teken dus nu, voordat het te laat is!

http://www.petities24.com/verzetwindmolens

1 2 3 8