Jachthaven bij Zandvoort tegen windmolens

Ter hoogte van Circuit Park Zandvoort moet een nieuwe landtong komen met daarin een jachthaven. Dit plan is in de Zandvoortse politiek ontstaan om de mogelijke komst van windmolens op ongeveer 6 kilometer van de kust, te voorkomen. De mogelijke komst van een windmolenpark binnen de 12-mijlszone is veel bewoners en bestuurders van kustgemeenten een doorn in het oog, met name omdat veel toeristen de badplaats links zullen laten liggen als het vrije uitzicht op zee verdwijnt.

Een jachthaven kan de komst van een windmolenpark tegenhouden, omdat windmolens de veiligheid van de gebruikers van de jachthaven in gevaar zouden brengen, aldus Michel Demmers, fractievoorzitter van Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ). Verantwoordelijk wethouder Belinda Göransson neemt het plan serieus en laat uitzoeken of de zogenaamde ‘’harbour approach area’ van een jachthaven groot genoeg is om de komst van windmolens onmogelijk te maken.

Jachthaven bij Zandvoort was al idee voor de toekomst

Schets van jachthaven bij Zandvoort In een enkele jaren geleden opgestelde structuurvisie voor de badplaats is de mogelijke aanleg van een jachthaven op de voorgestelde plek al opgenomen. Dit toekomstplan is bovendien goedgekeurd door de provincie Noord-Holland. Boskalis heeft destijds al aangegeven interesse te hebben in de aanleg van de jachthaven. Het Rijksinstituut Kust en Zee, nu opgegaan in Deltares, heeft voor deze structuurvisie een quickscan gemaakt over de haalbaarheid van een jachthaven aan het Zandvoortse strand.

Volgens raadslid Demmers is “Het plannen van een jachthaven in een aan te leggen landtong aan het strand van Zandvoort vele malen effectiever in de strijd tegen de komst van windmolens voor de kust dan ’honderdduizenden huilbrieven.” Petities en smeekbrieven halen volgens hem niet zo veel uit tegen de plannen van minister Henk Kamp om misschien op zes kilometer uit de kust honderden windmolens voor Zandvoort te zetten. Bovendien hebben mensen volgens hem liever een jachthaven dan windmolens voor de kust.

Een grote uitdaging voor de komst van een jachthaven is de financiering ervan. De gemeente Zandvoort zal zo’n haven onmogelijk zelf kunnen betalen. Met financiële steun van de provincie en een of meer marktpartijen kan de aanleg van een jachthaven echter mogelijk worden gemaakt.

De Hiswa heeft ten tijde van het opstellen van de structuurvisie al aangegeven dat er een markt is voor onder andere botenbezitters die willen ’hoppen’ langs de kust. Zij willen van haven naar haven varen over de Noordzee en een haven bij Zandvoort zou daar erg goed in passen.

Volgens Demmers is een voorbereidingsbesluit voor een jachthaven snel genomen. Dan zou het Rijk al rekening moeten houden met de eventuele komst daarvan bij het maken van verdere plannen voor een mogelijk windmolenpark.

Bron: Haarlems Dagblad