Kustgemeenten vrezen windmolens dicht voor de kust

Verschillende kustgemeenten vrezen de gevolgen van windmolens dicht voor de kust. Met name de inwoners en overheden van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk maken zich grote zorgen over de gevolgen van de plaatsing van een windmolenpark binnen de 12-mijlszone. Met name de economische gevolgen zorgen voor onrust binnen deze gemeenten.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een Quickscan laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens binnen een zone van 3 tot 12 mijl van onder andere de Zandvoortse kust. Het uitgangspunt voor deze quickscan is het Energieakkoord voor duurzame groei, waarin het streven is vastgelegd om in 2050 80% van de de opgewekte energie uit duurzame bronnen te verkrijgen. De helft daarvan moet dan uit windenergie bestaan. Om dat te realiseren zouden er 25 keer meer windmolens moeten komen dan er nu zijn.

Informatieavond over windmolens

Op 7 januari 2014 vond een informatieavond plaats in het Zandvoortse strandpaviljoen Club Nautique. Tijdens deze informatieavond werden zorgen geuit over de plannen van minister Kamp. Als deze plannen doorgaan, dan zal dat rampzalig zijn voor de economie van het dorp, aldus Albert Koper van de belangengroep Bewoners Leefbare Kust. Hij voorspelt dat een groot aantal banen in de toeristische sector zal verdwijnen

De belangengroep is niet tegen windenergie op zee buiten de 12-mijlszone, maar de vraag is of de voordelen van bouwen binnen de 12-mijlszone opwegen tegen het grotere rendement van windmolens verder op zee, waar meer wind is. na de aanleg van de windmolenparken blijven er bijna 1.500 arbeidsplaatsen over voor het onderhoud daarvan, maar er zullen vermoedelijk veel meer arbeidsplaatsen in onder andere de toeristische sector verdwijnen. Bovendien bestaat het gevaar dat belanghebbenden een schadevergoeding gaan vragen voor het missen van het vrije uitzicht op zee, zo waarschuwt Korper.

Op basis van deze argumenten zal de gemeente Zandvoort, samen met Noordwijk en Katwijk er alles aan doen om minister Kamp op andere gedachten te brengen.

Bron: dichtbij.nl