Petitie tegen windmolens vlak voor de kust

Petitie tegen windmolens vlak voor de kustHet plan van minister Kamp van economische zaken om binnen de 12-mijlszone windmolens op zee te bouwen, stuit op veel bezwaren bij bewoners en bestuurders van kustgemeenten. Hoewel de mogelijkheid voor de nieuwe windmolenparken nog wordt onderzocht door de minister en er dus geen definitief besluit is genomen, neemt het verzet tegen de plannen toe. 

De gemeente Zandvoort heeft bijvoorbeeld al aangegeven te onderzoeken of een jachthaven de komst van windmolens op 6 kilometer van de kust kan tegengaan.

Uit onderzoek blijkt dat bij kustgemeenten in totaal duizenden banen dreigen te verdwijnen als er windmolenparken vlak voor de kust worden gebouwd. Dit komt doordat een groot deel van de (buitenlandse) toeristen deze kustgemeenten dan zou vermijden. Daarnaast verdwijnt het vrije uitzicht over zee en is de veiligheid in het geding, zo betogen tegenstanders van de windmolenparken.

Zij zijn over het algemeen ook niet tegen windmolens op zee an sich, maar alleen tegen windmolenparken die binnen de 12-mijlszone voor de kust worden gebouwd. Hoewel de kosten voor de aanleg van deze windmolens wellicht lager zijn dan voor windmolenparken buiten de 12-mijlszone, weegt dat volgens de critici niet op tegen de economische nadelen. Niet alleen het dreigende verlies van duizenden banen speelt daarbij een rol, maar bijvoorbeeld ook mogelijke schadeclaims van belanghebbenden, zoals omwonenden die het vrije uitzicht over zee kwijt zijn en strandpachters die door het wegblijven van toeristen hun omzet sterk zien dalen.

Om hun bezwaren kracht bij de zetten, zijn tegenstanders van windmolenparken vlak voor de kust een petitie gestart tegen de komst van windmolenparken binnen de 12-mijlszone. Met deze petitie, die de naam “Nee tegen windmolens voor Hollandse kust’ draagt, hopen de initiatiefnemers de minister en de Tweede Kamer ervan te overtuigen af te zien van de bouw van windmolenparken vlak voor de kust.

Petitie ondertekenen?

Wil je meer lezen over de petitie, of wil je hem zelf ook ondertekenen? Dan kan dat hier.